ENGLISH
Bethania, Capel y Bedyddwyr, Maesteg.,
Cynllun y pensaer William Beddoe Rees ar gyfer ailadeiladiad y capel yn 1908. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Llyfrgell ddigidol

Mae Capel yn bwriadu creu llyfrgell ddigidol ar-lein, drwy paratoi fersiynau digidol o gyhoeddiadau perthnasol. Bydd y llyfrgell yn tyfu dros amser.

Os oes defnydd addas gennych rydych chi'n fodlon i ni ei sganio, a fyddech cysylltu â'r Cadeirydd.

Defnydd ar gael

Catalog Dodrefn - dechrau'r ugeinfed ganrif
Yr Eurgrawn Wesleyaidd - Mynegai i Ysgrifau am Weinidogion 1809-1983(pdf)