ENGLISH
Bethel, Capel y Methodistiaid Wesleaidd, Ystumtuen.,
Adeiladwyd y capel presennol yn 1840 a helaethwyd yn 1858.
CYSYLLTU NI
 

Llyfrgell ddigidol

Mae Capel yn bwriadu creu llyfrgell ddigidol ar-lein, drwy paratoi fersiynau digidol o gyhoeddiadau perthnasol. Bydd y llyfrgell yn tyfu dros amser.

Os oes defnydd addas gennych rydych chi'n fodlon i ni ei sganio, a fyddech cysylltu â'r Cadeirydd.

Defnydd ar gael

Catalog Dodrefn - dechrau'r ugeinfed ganrif
Yr Eurgrawn Wesleyaidd - Mynegai i Ysgrifau am Weinidogion 1809-1983(pdf)