ENGLISH
Bryn Seion, Capel yr Annibynwyr, Glanaman.,
Adeiladwyd y capel yn 1909-10 yn y dull Gothig yn dilyn cynllun Henry Herbert, Glanaman. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Llyfrgell ddigidol

Mae Capel yn bwriadu creu llyfrgell ddigidol ar-lein, drwy paratoi fersiynau digidol o gyhoeddiadau perthnasol. Bydd y llyfrgell yn tyfu dros amser.

Os oes defnydd addas gennych rydych chi'n fodlon i ni ei sganio, a fyddech cysylltu â'r Cadeirydd.

Defnydd ar gael

Catalog Dodrefn - dechrau'r ugeinfed ganrif
Yr Eurgrawn Wesleyaidd - Mynegai i Ysgrifau am Weinidogion 1809-1983(pdf)