ENGLISH
Bryn Seion, Capel yr Annibynwyr, Glanaman.,
Adeiladwyd y capel yn 1909-10 yn y dull Gothig yn dilyn cynllun Henry Herbert, Glanaman. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Cylchlythyrau rhifau 51 ymlaen

Rhestr Cynnwys

Mae'r rhestr yn cofnodi cynnwys holl rifynnau'r Cylchlythyr ac eithrio eitemau o ddiddordeb y foment yn unig.

Rhaid i chi ddefnyddio rhaglen Adobe Reader (neu rywbeth tebyg) i ddangos ffeiliau PDF. Mwy na thebyg mae copi ar eich cyfrifiadur eisoes, ond os nad oes, mae modd lawrlwytho'r meddalwedd yma:
get adobe acrobat reader

51. Gwanwyn : Spring 2008
'Chapels of Colwyn Bay'
'Building applications and threatened sites'
'News of Chapels'
'Capel greetings cards'
'How many chapels?'
'Uno capeli Clydach'

52. Hydref : Autumn 2008
'Pembroke Dock Chapels'
'Building applications and threatened sites'
'News of Chapels'
'Darlith Eisteddfod'
'Y Tabernacle ar Dan'
'Chapels in the News'

53. Gwanwyn : Spring 2009
'Non-conformists in Newtown'
'Capel AGM / General Meeting 2008'
'Alun Jones, 1927-2009'
'Future of Welsh Chapels'
'Churches and Chapels of Tonyrefail'
'School Visit to Hen Dy Cwrdd'

54. Hydref : Autumn 2009
'Chapel tour in Cwmbran and Pontypool'
'Etholiad o gadeirydd newydd / Election of new chairman'
'Moriah Chapel, Neath Abbey'
'Renovation of Ebenezer Capel, Cefn Mawr'
'Llyfrau newydd / New books'

55. Gwanwyn : Spring 2010
'Visit to Holyhead'
'Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol 2009'
'Chapels report'
'New chairman'
'Welsh Congregational Church, Pennsylvania'
'Darlith yr Eisteddfod 2010'

56. Hydref : Autumn 2010
'Chapels of Fishguard'
'Chapels reported to Capel'
Chapel Archives'
'Grant funding for two chapels'
'Eisteddfod lecture 2010'

57. Gwanwyn : Spring 2011
'Visit to Wrexham'
'Welsh chapel names'
'Ceredigion faith trails'
'RCAHMW chapels project report'

58. Hydref : October 2011
'Chapels of Lampeter'
'Hen Bethal, Cwmamman'
'Open Doors 2011'
'Chapels report'

59. Gwanwyn : Spring 2012
'Chapels of Bangor'
'The Liverpool Welsh'
'Llyfrau newydd'
'Canolfan Soar, Merthyr Tydfil'


60. Hydref : Autumn 2012
'Chapels of Welshpool'
'Minutes of the AGM'
New Books'
'Dates for the diary'
'Chapels reported to Capel'

61. Gwanwyn : Spring 2013
'In the footsteps of St Asaph'
'Merthyr chapels remembered'
'A story of dissent - Bethania'
'Obituaries'
'Chapels reported to Capel'

62. Hydref : Autumn 2013
'Cyfarfod y Gwanwyn'
'Adroddiadau capeli'
'Adnoddau ar-lein'
'Newyddion'

63. Gwanwyn : Spring 2014
'Cyfarfod Capel yr Hydref yn Croesoswallt - adroddiad
'Faith Tourism Action Plan for Wales'
'Adroddiadau Capeli'
'Cofnodion y CCB, Mai 2013'
'Ysgrif Goffa Islwyn D. Jones'

64. Hydref : Autumn 2014
'Gwanwyn yn Sir Befro y Dde'
'Newyddion'
'Llyfrau'
'Cofnodion y CCB, Mai 2014'

65. Gwanwyn : Spring 2015
'Diwrnod Capel Caernarfon'
'Digital Dissent - Hanes Capeli Cymru'
'Capel John Hughs', Pontrobert'
'Newyddion a Digwyddiadau'

66. Hydref : Autumn 2015
'Pen y Bont ar Ogwr'
'Ceisiadau cynllunio a chapeli wedi'i cau'
'Dathlu'r hen gapel 'newydd'
'Llyfrau'
'Newyddion a Digwyddiadau'

67. Gwanwyn : Spring 2016
'Llanuwchllyn'
'Ceisiadau cynllunio a chapeli wedi'i cau'
'Muriel Bowen Evans'
'Llyfrau'
'Newyddion a Digwyddiadau'<< Rhifau 1-50