ENGLISH
Ebenezer, Capel y Methodistiaid Wesleaidd, Y Tymbl.,
Adeiladwyd y capel yn 1892 a helaethwyd yn y dull Glasurol yn dilyn cynllun John Jones. Gwagiwyd in 1996. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Digwyddiadau