ENGLISH
Jerwsalem, Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Bethesda.,
Adeiladwyd y capel yn 1842 a helaethwyd yn 1874-5 yn y dull Glasurol yn dilyn cynllun Richard Davies, Bangor. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Digwyddiadau