ENGLISH
Capel Wesleaidd Ebeneser, Caernarfon,
Adeiladwyd y capel yn wreiddiol yn 1805/6 i gynllun Evan Roberts, Dinbych. Ailadeiladwyd/newidiwyd yn 1825/6 yn y dull Gothig i gynllun John Lloyd, Caernarfon. Newidiwyd ac atgyweiriwyd yn 1875/6 i gynllun Richard Davies, Bangor.
CYSYLLTU NI
 

Cysylltwch â ni

Cadeirydd

Mr Meirick Lloyd Davies
Gwelfryn
1 Ffordd Glascoed
Cefn Meiriadog
Abergele
Conwy
LL22 9DW


Ysgrifennydd

Y Parch. Peter Jennings
5 Cuffnell Close
Liddell Park
Llandudno
LL30 1UX
Ffon: 01492 860449
E-bost:

Trysorydd

Mr Richard O. Thomas
6 Fforddlas
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2DY

Manylion aelodaeth