ENGLISH
Capel Newydd, Methodist Calfinaidd, Boncath, Sir Benfro,
Adeiladwyd y capel yn 1763 ac atgyweiriwyd/ailadeiladwyd yn 1848. Ychwanegwyd festri yn gynnar yn yr 20fed ganrif.
CYSYLLTU NI
 

Cyhoeddiadau ar Gapeli

Mae'r rhestr yn canolbwyntio ar lyfrau sy'n cynnwys gwybodaeth am gapeli yng Nghymru. Mae rhai o'r llyfrau a restrir allan o brint erbyn hyn.

Cyffredinol

Cadw, Capeli yng Nghymru: cadwraeth a thrawsnewid. Caerdydd: Cadw, 1999. (Yn Saesneg. Llyfryn defnyddiol iawn gyda thestun gan John Hilling.)

Ifans, Dafydd, gol., Cofrestri Anghydffurfiol Cymru. Aberystwyth: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1994.

Jones, Anthony, Welsh Chapels. 2nd ed., Stroud: Alan Sutton, 1996.

Owen, D. Huw, Capeli Cymru. Talybont: Y Lolfa, 2005

Rees, J. Derfel, Ar eu Talcennau: enwau capeli yng Nhgymru. Abertawe: Tŷ John Penry, 1981

Roberts, Alun, Discovering Welsh Graves. Cardiff: University of Wales Press, 2002.

Smith, Ian, Tin Tabernacles: corrugated iron mission halls, churches and chapels of Britain. Camrose Organisation, 2004.

Ardaloedd

Barnes, David Russell, People of Seion: patterns of nonconformity in Cardiganshire and Carmarthenshire in the century preceding the Religious Census of 1851. Llandysul: Gomer, 1995. (Yn cynnwys rhestr o gapeli yn ôl dyddiad yr adeilad cyntaf.

Edwards, Huw, Capeli Llanelli: Our Rich Heritage. Caerfyrddin: Cyngor Sir
Gaerfyrddin, 2009.

Hilling, John & Traynor, Mary, Cardiff's Temples of Faith: a thousand years of places of worship. Cardiff: Civic Society, 2000.

Hunt, Anne & Bury, Lilian, Henaduriaeth Manceinion Ddoe a Heddiw, Yr Henaduriaeth, 2007. 32tt. + 12tt ffotos.

Jones, Alun Vernon, Capeli Cwm Cynon. [Cwmdare]: Cymdeithas Hanes Cwm Cynon, 2004. (Yn Saesneg.)

Pritchard, T.W. A History of the Old Parish of Hawarden, Including Broughton, Ewloe, Garden City, Mancot, Pentrobin, Queensferry, Caltney, Saltney Ferry, Sandycroft, Sealand and Shotton. Wrexham: Bridge Books, 2002. (Yn cynnwys llawer o wybodaeth a lluniau o'r capeli.)

Pritchard, T.W. The Making of Buckley and District, Including Bistre, Argoed, Ewloe Wood, Ewloe Town, Pentrobin and Bannel. Wrexham: Bridge Books, 2006. (Yn cynnwys pennod sylweddol ar yr Anghydffurfwyr a'u capeli.)

Rose, Jean, Cardiff Churches Through Time. Stroud: Amberley Publishing, 2013. 96pp.

Sinclair, J.B. & Fenn, R.W.D., Marching to Zion: Radnorshire chapels. Kington: Cadoc Books, 1990.

Tonyrefail ac Ardal U3A Churches and chapels of Tonyrefail
Llfryn wedi'i cynhyrchu gan gwrp hanes lleol, yn cynnwys hanes eglwysi a chapeli ardal Tonyrefail. Cewch ddarllen neu ddadlwytho'r llyfryn gan glicio'r dolen uchod.

Williams, Donald, Hanes Crefydd Foreol yng Nghwm Gwendraeth. Llanelli: Yr Awdur, 2011.

Cyfres The Buildings of Wales:
Cyhoeddwyd y gyfres yn wrieddiol gan Penguin ond erbyn hyn y cyhoeddwr yw Gwasg Prifysgol Yale.

Hubbard, Edwards, Clwyd. 1986.

Lloyd, Thomas, Orbach, Julian & Scourfield, Robert, Pembrokeshire. 2004.

Lloyd, Thomas, Orbach, Julian & Scourfield, Robert, Carmarthenshire and Cardiganshire. 2006.

Newman, John, Glamorgan. 1995.

Newman, John, Gwent/Monmouthshire. 2000.

Haslam, Richard, Orbach, Julian and Voelcker, Adam, Gwynedd. 2009.

Scourfield, Robert & Haslam, Richard. Powys. 2013

Enwadau

Bassett, T.M., Bedyddwyr Cymru. Abertawe: Ty Ilston, 1977.

Jones, R. Tudur, Hanes Annibynwyr Cymru. Abertawe: Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, 1966); wedi'i ddiwygio fel Congregationalism in Wales, ed. Robert Pope. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2004.

Madden, Lionel, gol., Methodism in Wales: a short history of the Wesley tradition. Llandudno: Methodist Conference, 2003.

Penseiri

Hughes, Stephen, Thomas Thomas, 1817-88: the first national architect of Wales. Wedi'i ail-argraffu o Archaeologia Cambrensis 152 (2003). Ar gael oddi wrth: Y Siop Lyfrau, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Plas Crug, Aberystwyth SY23 1NJ. £5 a £1 am gludiad.

Hanesion Diweddar Capeli

Rhestrir hanesion yn y Gymraeg a gyhoeddwyd o 2000 ymlaen. Ceir manylion am hanesion o gapeli yn Saesneg ar dudalennau Saesneg y wefan. Croesewir gwybodaeth am eitemau ychwanegol.

Aberaeron Hanes Capel Peniel, Aberaeron 1833-1949, gan Emrys Harries. Y Capel, 2007. 26tt. (Annibynwyr)

Aberaeron Braslun o Hanes Tabernacl, Aberaeron, gan Jean Porteous. Yr Awdur, c.2011. 29tt. (Methodist Calfinaidd)

Abercwmboi Hanes Eglwys Bethesda, Abercwmboi, gan Rhys ab Owen. Y Capel, 2011. (Bedyddwyr).

Abertawe Trinity, Abertawe: braslun o hanes yr achos drwy ddwy ganrif 1799-2003, gan Alun Evans. Y Capel, 2003. (Methodist Calfinaidd.)

Alltwen Capel yr Alltwen 1757-2007. Alltwen: Capel Annibynnol, 2007. 8tt. Yn cynnwys crynodeb o hanes y capel a lluniau lliw o gapeli'r ardal.

Bangor Codiad Haul: hanner canrif yn hanes Penuel, Bangor 1952-2002, gan Gwilym B Owen. Y Capel, 2002. 51tt. (Bedyddwyr)

Blaenycoed Hanes Eglwys yr Annibynwyr Blaenycoed 1801-2001, gan Elsbeth Page. Yr Eglwys, 2001. 112tt.

Blaencefn Dathlu Daucanmlwyddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru Capel Blaencefn 1808-2008, gan Eryn Mant White. Y Capel, 2008. 58tt.

Brondeifi Capel Undodaidd Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan: hanes yr achos, gol. Parch. D. J. Goronwy Evans. 2008.

Caerdydd Llewyrch Ddoe, Llusern Yfory: Eglwys Annibynnol Minny Street, Caerdydd, 1884-2009, 2009, 120tt.

Caerdydd Yng Ngolau Ffydd: Eglwys y Crwys 1884-2009 gol. John Gwynfor Jones, Yr Eglwys, 2009. 24tt. (Methodist Calfinaidd)

Caerfyrddin Capel Heol Dŵr Caerfyrddin 1813-2013, gan Marina Thomas, Y Capel, 2013. (Methodist Calfinaidd)

Casmael Capel y Bedyddwyr Smyrna, Casmael 1827-2002: 175 blwyddyn. Y Capel, 2002. 80tt.

Casnewydd Hanes Eglwys Mynydd Seion, Casnewydd. Y Capel, 2010. (Annibynwyr).

Cefn Meiriadog Capel Cefn Meiriadog Ddoe a Heddiw, gan Meurig Owen. Y Capel, 2013. (M.C.)

Cilcain Capel Gad, Cilcain 1806-2006, gan Eirlys Gruffydd. Y Capel, 2006. 23tt + 20tt o ddarluniau. Testun Saesneg hefyd.(Methodist Calfinaidd).

Cribyn Fflam Dwy Ganrif: daucanmlwyddiant Capel y Groes sefydlwyd yn 1802. Yr awdur, 2003. (Undodaidd)

Cwmgïedd Cynnau'r Fflam: hanes yr achos yng Nghwmgïedd a'r cylch ar ddathlu daucanmlwyddiant Eglwys Yorath. Capel Yorath, 2006. 52tt.

Cydweli Capel Sul, Cydweli: the history of a unique chapel, by Enid Harries. The Author, 2012, 194pp. (Annibynwyr)

Dinbych Dathlu Daucanmlwyddiant: Capel Pendref, Dinbych, gol. Medwyn Jones. Y Capel, 2002. 62tt. £4.95. (Methodist Wesleiadd.)

Ellesmere Port Cysegr Sancteiddiolaf Capel Westminster Road Ellesmere Port (1907-2007), gan D Ben Rees. Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2012. 132tt. (M.C.)

Felinfoel 300 Mlwyddiant Adulam, Felinfoel, gan Gwyn Richards. Y Capel, 2009. (Bedyddwyr)

Glynrhedynog Eglwys y Bedyddwyr Salem Newydd, gan Peter Brooks. Yr Awdur, 2008. 290tt. £10 (elw i Gymorth Cristnogol; ar gael gan yr awdur: ffôn 0796 280 7571; ebost: peter_t_brooks@hotmail.com)

Gorseinon Hanes Capel Ebenezer Gorseinon 1887-1909-2009, gan Christian Williams. Abertawe: Y Capel, 2009. 31tt. (Annibynwr)

Lerpwl Codi Stêm a Hwyl yn Lerpwl: Hanes Capel Bethel, Heathfield Road, gan D Ben Rees. Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2008. 287tt. (Methodist Calfinaidd)

Llandysilio Hanes Annibynwyr Pisga Llandysilio, gan Hywel T. Jones. Yr Eglwys, 2002. 68tt.

Llanfairpwll Y Llafur yn Parhau: braslun o hanes Eglwys Unedig Rhos y Gad, Llanfairpwllgwyngyll 1973-2010 gan H. Wyn Evans. Lanfairpwyll: Eglwys Unedig Rhos y Gad, 2012.

Llanfyllin Y Tabernacl: Methodistiaeth yn Llanfyllin 1801-2005, gan Rhoswen Charles. Y Tabernacl, 2006. 38tt. (Methodist Wesleaidd. Ar gael oddi wrth Rhoswen Charles, The Old Shop, Bwlchyddarm Llangedwyn, Croesoswallt SY10 9LJ. Pris £5.)

Llangefni 1903-2003: Dathlu Canmlwyddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Capel Lôn-y-Felin, Llangefni. Y Capel, 2003. 23tt.

Llangennech Bryn Seion 1877-2007: Eglwys Bresbyteraidd Cymru Llangennech. Y Capel, 2007. 120tt.

Llangyfelach Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Llangyfelach: dau canmlwyddiant 1808-2008. Yr Eglwys, 2008. 7tt.

Llanrhaeadr Capel y Pentre, Llanrhaeadr 1809-2009, Y Capel, 2009. 51tt. (Methodist Calfinaidd)

Mynydd Coed y Fflint Yr Eglwys Fethodistaidd Bethel, Mynydd Coed y Fflint: Canmlwyddiant 1893-1993, gan Megan Wall. [Yr Eglwys, 1993.] 28tt. Dwyieithog.

Penbedw Alffa ac Omega: tystiolaeth y Presbyteriaid Cymraeg yn Laird Street, Penbedw 1906-2006, gan D. Ben Rees. Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2006. 200tt.

Penybont Capel Penybont 1856-2006, gol. Felix Aubel, Una Williams a Meryl Jones. Penybont: Eglwys Annibynnol Penybont, 2006.

Penybont ar Ogwr Eglwys Hermon, Penybont ar Ogwr 1862-2008, 2008, 33tt. (Methodist Calfinaidd)

Pontarddulais Eglwys y Bedyddwyr, Y Babell, Pontarddulais: dathlu canmlwyddiant corffori yr achos 1906-2006. Pontarddulais: Y Babell, [2008?]. 24tt.

Pontrhydfendigaid Carmel, Capel y Bedyddwyr, Pontrhydfendigaid: atgofion canrif 1900-2000. Y Capel, 2000. 68tt.

Pontrhythallt Capel Bont - canrif o hanes Capel Pontrythallt (MC). Llanrug: Capel y Rhos, 2008. 79tt. (Ymunodd Capel Pontrhythallt, Capel Mawr Llanrug a Chapel Tan y Coed a Ceunant i ffurfio Capel y Rhos, Ionawr 1993.)

Rhyl Y Dathlu Cant a Hanner: Eglwys Bresbyteraidd Cymru Clwyd St, Y Rhyl 1855-2005, gan D. Elwern Jones. Y Capel, 2005. 59tt.

Trearddur Canmlwyddiant yr Achos 1909-2009, Trearddur: Eglwys Unedig Noddfa, 2009. 16tt. (Bedyddwyr yn wreiddiol)

Waengoleugoed Stori Capel Waengoleugoed: Sul, Gŵyl a Gwaith (1815-2015), gol. Mari Lloyd Williams, Lerpwl, Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2015. (Annibynwyr)

Waterloo (Lerpwl) Cylch yr Amserau: Hanes Capel Bethania, Waterloo, gan John P. Lynch, Lerpwl, Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2013. (Methodist Calfinaidd)